ЗА НАС

ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ

 

ЗА ГРУПАТА

БГ УЕБ е група от утвърдени софтуерни компании, чиито продукти се ползват от клиенти както в България, така и в чужбина – Балканите и Лихтенщайн. В нея влизат компаниите: БГ УЕБ ООД, БГ УЕБ СОФТ ЕООД, БГ УЕБ СЪРВИЗИС ЕООД, АЙ ТИ МЕДИА ЕООД и МУЛТИМЕДИА ООД. Всички те са специализирани в разработването и поддръжката на различни софтуерни продукти и интернет базирани решения, основно в сферата на финансовите услуги - за банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионноосигурителни компании.

Софтуерните приложения COMANS BROKER, COMANS FUND, COMANS CUSTODY, COMANS FX, COMANS WEB TRADING PLATFORM и PENSION WEB FRONT осигуряват обслужването на всички аспекти от дейността на дружествата в сферата на инвестиционното посредничество, управлението на активи, дистрибуцията на договорни фондове, попечителската дейност, услугите по докладване на данни към регистри за транзакции  и надзорни органи, свързани с европейски регламенти (MiFIR, EMIR и SFTR). Други системи като CASH MANAGER, която помага на банки да следят касовите наличности в клонове и банкомати, и CVS (Collateral Valuation System), служеща за регистър на обезпеченията по заеми, тяхната валидация и последваща преоценка, обогатяват портфолиото от финансови приложения, предлагани от групата.

 

НАШАТА МИСИЯ

Ние сме убедени, че нашите клиенти се нуждаят от конкурентоспособни и професионални продукти и услуги. Наша цел е да им осигурим това и да им предоставим последните постижения в областта на информационните технологии.

БГ УЕБ има за цел да представя на пазара софтуерни продукти, покриващи всички международни стандарти в сферата на информационните технологии и да имплементира в тях последните нововъведения в областта на търговията с финансови инструменти и управлението на активи, така че да осигури конкурентно предимство на своите клиенти.

Правим всичко необходимо да предложим на своите клиенти бизнес решения, които да им помагат да отговарят на предизвикателствата от непрекъснато усложняващата се регулаторна рамка в областта финансовите пазари.

Към настоящия момент БГ УЕБ СОФТ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 и ISO      20000-1:2011.

 

ЕКИП

Управители:

Георги Георгиев, Петко Дилчев

Двамата управители на дружеството са магистри по математика с допълнителна специализация по приложение на математическите методи в икономиката и финансите. Професионалният им опит в областта на проектирането и програмирането на софтуерни продукти е повече от 20 години.

Служители:

Екипът на БГ УЕБ се състои от 20 души - програмисти, аналитици, дизайнери, тестери и администратори. Всичките са със завършено висше образование или са студенти в областта на математиката и информатиката. Всеки от тях е отличен специалист и лидер в определена област, така че с гордост можем да кажем, че имаме млад и проспериращ екип. Координация, бързина, ефективна и професионална работа, и креативно мислене, са между характеристиките, които описват начина, по който работим.

 

ДЕЙНОСТ

Фирмите ни развиват следната дейност:

  • Разработка на финансов софтуер, насочен предимно към банки, инвестиционни посредници, пенсионноосигурителни компании  и лизингови дружества.

  • Разработка на софтуер за мобилни устройства.

  • Разработване на софтуерни системи по поръчка.

Георги Георгиев
Управляващ съдружник
Петко Дилчев
Управляващ съдружник
ИУУКСИ

Политика по управление на сигурността,

качеството и сигурността на информацията

© 2020 by BG WEB Ltd.

new_glow_logo.png